Studiedagsprogram

Studiedagsprogrammen riktar sig främst mot skolan, och då mot svenskämnet, men berör även andra ämnen, t.ex. religion och samhällskunskap, och integrering mellan ämnena är också tänkbar. Även andra målgrupper är tänkbara, med en lätt anpassning av uppläggningen, t.ex. högskolan. De är i första hand avpassade för heldag (rekommenderas) eller halvdag, men program kan även skräddarsys för andra tidsramar och för speciella infallsvinklar enligt önskemål. Dokumentation tillhandahålls.

Deckaren från den venetianska vasen till gränden (Raymond Chandler)

 • Deckarens historia från igår till idag och kanske imorgon.
 • Varför läser man deckare – underhållning eller djuppsykologiska behov?
 • Marple contra Marlowe – olika slags deckare, gränser mellan olika genrer.
 • Deckaren som samhällsspegel – politiska och andra samhälleliga frågor i deckaren.
 • ”Herre var inte rättvis. Var nådig” – religiösa och etiska frågor i deckaren.
 • Från Kalle Blomkvist till gatugäng – den svenska barn- och ungdomsdeckarens utveckling.

Blod! Inget tvivel om den saken!

Den svenska barn- och ungdomsdeckaren från Kalle Blomkvist till gatugängen

 • Kalle Blomkvist och hans efterföljare – den svenska barn- och ungdomsdeckarens Guldålder
 • ”Guldet blev till sand” – folkhemmets upplösning och den nya realismen
 • Ett hårdnande klimat – ”svennar och svartskallar”, mobbning och annat våld, de utsatta barnen, brottet berör alla.
 • Tvillingdetektiverna och deras efterföljare – långserieböckerna och deras förändring.
 • Konstapel Katt och Kommisarie Tax – deckare för småttingarna
 • ”Använd bara pitolerna i nödfall!” – parodier, intertextuella blinkningar och konventioner i barn- och ungdomsdeckaren.
 • Barn- och ungdomsdeckaren i skolan – berättartekniska övningar, mobbningsbearbetning m.m.

Anknyter till boken Blod! Inget tvivel om den saken! Den svenska barn- och ungdomsdeckaren från Kalle Blomkvist till gatugängen (Btj förlag, 2011)

Deckaren i skolan

 • Deckarens historia från igår till idag och kanske imorgon.
 • Vuxendeckare contra barn- och ungdomsdeckare
 • Deckaren som populärlitteraturgenre.
 • Deckaren och berättartekniken – deckaren som underlag för berättartekniska studier och övningar.
 • Deckaren som samhällsspegel – den genre som bäst fångar vårt samhälle av idag?
 • Deckaren och värderingarna – deckaren som underlag för diskussioner om värderingsfrågor och vid mobbningsbearbetning.
 • Deckaren som stimulans för läsovana.    

(OBS! Detta program kan även ges en specifik inriktning mot barn- och ungdomsdeckare)