Vi erbjuder

Rådgivning

I samband med förlagsverksamhet; från analys av utgivning i större skala till rådgivning beträffande enstaka produkter.

Lektörsläsning

I första hand skönlitteratur (specialitet spänningslitteratur), pedagogisk litteratur, historisk och kulturhistorisk litteratur, reselitteratur och kattlitteratur.

Redaktionell hjälp

Redigering av manus - från manustvättning till omfattande om­struktureringar. Från projektledning till arbete med enskilda produkter. Specialitet - att bygga en bok från grunden, själva eller i samarbete med författare. ”Spökskrivning” inom rimliga gränser.

Registerarbete

Från enklare personregister till mer komplicerat strukturerade register.

Översättning

Skönlitteratur och facklitteratur med undantag för vetenskaplig speciallitteratur. Språk: engelska, tyska, spanska, danska, norska.
Ledamöter av Författarförbundets översättarsektion.

Kulturjournalistik

Frilansuppdrag för tidningar och tidskrifter. Specialitet: skönlitteratur, främst spänningslitteratur, pedagogik, resor, katter.

Studiedagar

I första hand om spänningslitteratur, för biblioteks- och skolpersonal. Hel- eller halvdag i första hand, men programmet kan både tids- och innehållsmässigt skräddarsys efter beställarens önskan.
(Se ”Studiedagsprogram”)

Föredrag, föreläsningar

För bibliotek, universitet och högskolor, skolor, pensionärsföreningar, rotaryklubbar m.m.
(Se ”Program för allmänheten”)