Producerat

Vad har vi gjort under åren?

Tillsammans har vi skrivit ...

Intryck och uttryck - mordiska motiv, miljöer och människor

Essäer om kriminallitteratur. Litterära motiv hos Jean Bolinder, Maria Lang och Ruth Rendell. ”Kriminella resebilder” från Themsen, East Anglia och Wien. ”Close reading” av Agatha Christies Dolken från Tunis, essäer om litterär satir i deckarform, om relationen mellan deckare och cricket och mycket annat.
Regina förlag (1986)

Flödande kunskaper: om tidskriften i skolan (ill. Leif Nelson)

Om tidskriftsanvändning i skolan, främst inom svensk- och samhällskunskapsämnena. Tidskriften som samtidsorientering och som kulturell och litterär källa. Övningar i tidskriftens användning i skolarbetet. Lätt överspelad med tanke på datateknikens utveckling, men fortfarande giltig med tanke på tidskrifternas oerhört mycket större tillgänglighet.
Statens Kulturråd (1992)

Sällsamheter i Uppsala

Om det sällsamma i Uppsala: atmosfären kring kyrka, universitet och gamla byggnader. Uppsalas historia från forntid till idag. De gestalter som skapat Uppsala: från Linné och Geijer till Pelle Svanslös och många andra. Klangen av serenader och Gluntar och Owe Thörnqvist. De allestädes närvarande kajorna.
Belönad med Uppsala-Demokratens och Celsiusbokhandlens essäpris 1993.
Rabén & Sjögren (1993)

Där själva kajorna tala latin. Litterära strövtåg i Uppsala

Uppsala som det skildrats av Geijer, Bo Bergman, Siwertz, Karin Boye och Strindberg (och Ofvandahl) och många andra. Vi följer Linné på blomstervandringar och lyssnar till Gluntar och visor av Owe Thörnqvist och Ulf Peder Olrog På kyrkogården kan vi känna de stora andarnas närvaro, vi kan vandra på världens litteraturtätaste gata och i kvarteren kring Åsgränd kan vi möta Pelle Svanslös och hans vänner.
RabénPrisma (1995)
Belönad med Uppsala kommuns hedersstipendium 1995

En Jurybok om Kurt Wallander
Om Henning Mankells världsberömda kriminalpolis Kurt Wallander. Skriven i början av Mankells karriär och idag ganska överspelad, men ger en bild av gestaltens bakgrund i författarens ideal.
Jury Förlag (1996)

Det nattliga, kattliga, evigt ofattliga. Essäer och notiser om katter
Nedslag i kattens kulturhistoria från det gamla Egypten där den var gud, över medeltidens förföljelser, till dagens ställning som vårt kanske mest älskade husdjur. Vi möter katten i litteraturen och i konsten och musiken och vi möter en rad kända katter ur verkligheten som Churchills katter och Socks i Vita huset. Hur man talar med sin katt utreds, liksom den svåra konsten att ge namn åt en katt. liksom frågan om man får ta katten med sig till himlen då man dör.
Wahlström & Widstrand (1999)

Använd bara pitolerna i nödfall! - en bok om Ture Sventon
Ett porträtt av Sveriges skarpsinnigaste privatdetektiv och de äventyr som han upplever tillsammans med Herr Omar, Fröken Jansson och den lömske Ville Vessla och andra. Frågan om parodin som kom av sig utreds, liksom frågan om den selektiva läspningen. Och så diskuteras naturligtvis hur den perfekta ”temlan” ska vara …
Jury Förlag (1999)

Deckaren i skolan - handledning och antologi
Deckaren i skolan – ett redskap för diskussion av stilistiska och berättartekniska frågor, liksom etiska frågor. Deckaren som redskap i bearbetning av mobbning o.dyl. diskuteras, liksom olika genrer och deras stilistiska och etiska särart. En antologi som speglar de olika genrerna åtföljer grundboken.
En Bok för Alla (2002)

Från Kalle Blomkvist till internetdeckare
En historik över den svenska barn- och ungdomsdeckaren. Spänningen mellan idyll och realism, mellan deckaren som tillflykt och samhällsspegel med mobbning, rasism, övergrepp våld m.m. Diskussion om ”långseriedeckarens” fördelar och nackdelar. Hur kan man använda barn- och ungdomsdeckaren i skolan? Ca 150 svenska och utländska författare presenteras kortfattat.
BTJ Förlag (2004)
Belönad med Svenska Deckarakademins fackbokspris 2004

Nåd och straff – religiösa motiv i deckare och thrillers
En exposé över hur religiösa tankar och idéer och föreställningar om brott och straff – men också nåd och straff – ligger till grund för hela deckargenren. Motivets återspegling inom olika religiösa miljöer visas – som kärlek och välvilja, men också som trångsynthet och intolerans och en källa till våld. Här möter vi tempelriddare, blomkvistandse munkar och nunnor, jesuitiska mordänglar och många andra.
BTJ Förlag (2008)
Belönad med Svenska Deckarakademins fackbokspris 2008

Ett tioårigt dundrande kalas. Om Gunnar Wennerberg och Gluntarne (tills. med Lars Åke Skagegård)
Än lever Glunten och Magistern! Gluntarne är en tidlös bilden av studentlivet i Uppsala: vänskap och kärlek, rus och bakrus, tentamensångest och bekymmer för ekonomi och framtid, men också en tidlös bild av livsglädjen. Här ges också en bild av deras tid: Malla Silfverstolpes salong, det glada livet bland juvenalerna, studentens liv i fest och vardag. Vi får möta de verkliga personerna bakom gestalterna och vi kan göra en Uppsalavandring i Gluntens och Magisterns fotspår. (Och i en nyskriven 31:a Glunt kan vi se hur deras liv skulle te sig idag!)
Podium (2010)

Blod! Inget tvivel om den saken. Svenska deckare för barn och ungdom från Kalle Blomkvist till gatugängen
Ny kraftigt uppdaterad och utvidgad version av Från Kalle Blomkvist till internetdeckare.
BTJ Förlag (2011)

El Camino. Historia och legender kring pilgrimsvägen till Santiago de Compostela
Pilgrimsvägen till Santiago har existerat i över tusen år – vad är det som har drivit dem som vandrat den? Här fångas pilgrimskapets essens, här speglas den historia, de religiösa och kulturella föreställningar, de myter och legender som följer pilgrimsvägen.
Podium (2011)

Pärlor och märkvärdigheter i Uppsala Publit (2016)

Uppsala bakom fasaderna - både de arkitektoniska och de mänskliga. I 61 kapitel lyfts det märkvärdiga, osannolika och för många inbitna uppsalabor okända händerlser som timat vid Fyrisån

 

 

 

... och medverkat i …

Berömda svenska böcker
Forum (1972)

Öga mot öga. 21 kriminalförfattare  i fokus (artiklar om Peter Lovesey och Margaret Yorke)
Carlsson (1986)

Skräckens ansikte   (artikel om M.R. James)
Carlsson (1992)

St. James Guide to Crime & Mystery Writers
(artiklar om Tony Hillerman, H.R.F. Keating, Anthony Price, Gerald Seymour, Peter van Greenaway, Peter Whalley, Margaret Yorke)

St. James Press, flera upplagor (senast 1996) internationellt referensverk.

Källan Litteraturhistoria
BonnierUtbildning (2004)

Källan Språkbok
Bonnier Utbildning (2004)

Berömda svenska böcker (ny upplaga)
Bokförlaget DN (2004)

Plus – svenska för grundskolans senare del
Bonnier Utbildning (2003-2005)

Författare och illustratörer för barn och ungdom, 9: artikel om ”Emma Vall”
BTJ Förlag (2005)  

Tretton mordiska mästare (artiklar om Reginald Hill och Peter Lovesey)
BTJ Förlag (2007)

13 svenska deckardamer (artiklar om Anna Jansson och Aino Trosell)
BTJ Förlag (2009) 

Besläktade själar. Läsupplevelser av Anne på Grönkulla 
BTJ Förlag (2009)

Erik Axel Karlfeldt. Vägen till Nobelpriset 
Karlfeldtsamfundet (2009)

221 bra deckare som du bör läsa innan du mördas. Boktips från Svenska Deckarakademin
BTJ Förlag (2011) 

Mordets enkla konst?: en antologi om detektivromaner och detektiver (red, Magnus Röhl) (artikel om Ture Sventon?)
Studentlitteratur (2014)

Karl G. Fredriksson har ensam skrivit .…

Förstaklassare
En bok om steget mellan förskolan och skolan. Idag dessvärre ganska överspelad.
Liber Utbildningsförlaget (1978)

Skolan — ett kulturcenrum
Ett tidlöst ämne, men idag ganska inaktuell med tanke på datateknikens utveckling
Liber Utbildningsförlaget (1987)

Skolans ABC
Idag lika föråldrad som den klassiska ABC-boken där tuppen värpte, på grund av de senaste årtiondenas skolpolitiska krumsprång.
Liber Utbildningsförlaget (1988)

Karl G. Fredriksson har också sammanställt antologierna Fantomdiligensen och andra viktorianska spökhistorier (Natur och Kultur) och Den öppna dörren och andra viktorianska spökhistorier (En Bok för Alla), samt har på det pedagogiska fältet sammanställt eller medverkat i ett stort antal andra böcker och läromedel.

Producerat

Producerat