Karl G

Karl G. Fredriksson

Förlagskonsult, författare, översättare, kulturskribent.

Född 1941 i Uppsala och har blivit kvar där sedan dess.

Min bildningsgång började 1947 vid Torkelsgatans Kindergarten och fortsatte sedan i Vaksalaskolan och Katedralskolan. Studier vid Uppsala Universitet som efter en vanvettig – och helt misslyckad – inledning med matematik sedermera utmynnade i en fil.kand. med ämnena historia, klassisk fornkunskap, konsthistoria, litteraturhistoria, teaterhistoria, estetik och filmvetenskap. Påbörjade en doktorsavhandling i litteraturvetenskap om episk teater, men övergav den snart för att istället ge sig ut i arbetslivet, vilket innebar förlagsvärlden.

Karriären där ser ut som följande:

Bonniers Fackboksredaktion (nuv. Bonnier Fakta) 1969-71,
Awe/Gebers Fackböcker 1971-74,
LiberUtbildningsförlaget 1974-80,
Askild & Kärnekull 1980-82 (redaktionschef 1980-82),
LiberUtbildningsförlaget 1982-90 (på konsultbasis)

Har därefter tillsammans med hustru Lilian drivit förlagskonsultföretaget Regina Konsult AB, vilket inneburit samarbete med de flesta av de ledande svenska förlagen (se ”Samarbetspartners under åren”)

Har också varit verksam som litteraturkritiker i Stockholms-Tidningen (den nya varianten), Aftonbladet, Aftonbladet Kultur, Nerikes Allehanda (framför allt som teaterkritiker) samt Jury - tidskrift för deckarvänner; och har därtill medverkat i ett stort antal andra tidningar och tidskrifter.

Har, mestadels tillsammans med hustru Lilian, översatt mängder av böcker och även skrivit ett antal (se ”Vad har vi gjort under åren?”).

Har i många år undervisat vid Översättarprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning på engelska.

Medlem av Författarförbundet (översättarsektionen) och Författarcentrum Öst.

Ledamot av PEN-klubben, Svenska Deckarakademin och Sällskapet Idun.

Verksam inom Frimurarorden och SHT.

Medlem av Uppsala Aros Rotaryklubb (President 2004-2005). Paul Harris Fellow 2013

Styrelseledamot i Sällskapet Pelle Svanslös Vänner.

I yngre dagar verksam inom Uppsala Kammarteater som skådespelare och regissör. Har på senare år spelat Erik Gustaf Geijer i En afton med Geijer på Geijersgården i Uppsala, samt även vid tillfällen medverkat i Uppsala Krönikespel. En del spexande i slutna sällskap har också förekommit.

I ungdomen hygglig friidrottare med ett antal Ungdoms-DM och Skol-DM i framför allt häcklöpning 80 m. Deltog i Skolungdomens hösttävlingar på Stadion på sträckan men blev tyvärr snabbt utslagen.

Handbollsmålvakt på elitnivå, framför allt i yngre år (blev sedan allt sämre).

Svensk mästare i rugby för Uppsala RFC ”Plebs” 1969-70; skandinavisk mästare 1971 President i klubben 1976-77.


 [F1]OBS! skrivs ihop så!